پرینتر چاپ غیر مستقیم یک رو(Re-transfer) کامیابی در چاپ کارت شناسایی

موفقیت در چاپ انواع کارتهای شناسایی پی وی سی

پرینتر کارت شناسایی یکرو با قابلیت ارتقاء به سیستم چاپ دوروی کارت

پیروزی کارت پرینترهای چاپ کارت شناسایی جنس پی وی سی

پرینترچاپ کارت PVC با قابلیت چاپ رنگی و تکرنگ

کامیابی در چاپ کارت شناسایی

پرینتر چاپ کارت شناسایی موفقیت چاپ کارتهای رنگی شناسایی با قابلیت چاپ یک روی کارت

کامیابی در چاپ کارت شناسایی

با قابلیت کامیابی در چاپ کارت شناسایی ارتقاء به ماژول دورو زن

توفیق چاپ انواع کارت پی وی سی شناسایی 

چاپ بر روی انواع کارت های پی وی سی (ساده ، مغناطیسی ، مایفر، بدون تماس)

پیروزی در خدمات طراحی کارتهای شناسایی .

کیفیت چاپ 300dpi

رشد و ترقی در چاپ کارت شناسایی 

دارای شمارشگر تعداد کارت چاپ شده(Counter)

چاپ کارت

سرعت چاپ تمام رنگی 45 عدد کارت در ساعت

پبشرفت و ترقی در پیروزی های چاپی کارتهای انجام می شود .

استفاده از ریبون مشکی، ریبون فیلم ، ریبون یو وی ، ریبون تمام رنگی و ... ( YMC , YMCK,YMCFK, YMCKK, Re Transfer Film, Black ( k 

روشها و راهکارهای تولید کارت پی وی سی 

قابلیت ارتقاء ماژول لمینیتور بابت چاپ و استفاده از ریبون لمینیت کارت پی وی سی ساده و ریبون لمینیت طرح دار جهت امنیت کارت ها 

مرکز خدمات چاپی انواع کارت پرسنلی 

دارای یک سال گارانتی رایگان شامل تمام قطعات و هد دستگاه

مرکز کارت شناسایی