دستگاه چاپ کارت پرسنلی در ابعاد مختلف برای خدمات چاپی کارتهای پرسنلی طراحی شده .

بهترین دستگاه چاپ کارت پرسنلی در شهر پرینتر فارگو و مجیکارت برای چاپ کارتها است .

مشخصات دستگاه چاپ کارت هایتی با پرینترهای پرسنلی های اروپایی رقابت می کند 

مشخصه دستگاه های چاپ کارت پی وی سی به واسطه خدمات بهتر انواع کارتها را می شود تولید کرد .

دستگاه های جدید چاپ کارت پی وی سی به خدمات بهتر پرسنلی کارتها را می شود رنگی 39% بهتر چاپ کرد .

12 رنگ دستگاه های چاپ کارت برای کارتهای مشکی است .