از طریق فرم زیر می توانید با ما تماس بگیرید.

شرکت کارت پرداز

تلفن تماس : 66969893 

قدرت گرفته از  : http://cardco.ir/

 خوراک وب سایت :                                        http://coico.ir/ 

وب سایت کمی :                             http://ribbonha.ir 

ایمیل : info@cardpardaz.ir