چاپ کارت پی وی سی با پرینترهای مرغوب و ابا کیفیت در حضور همه موجب برملا شدن پرینترهای تقلبی می شود .

برای شناسایی کارتها غیر اصل در تقلبی آنها را در زیر نور و یا از بی کیفیت آن اطلاع پیدا می کنید در صورتی که از مشخصاتی از کارتها اصل داشته باشید .

خدمات چاپ با کیفیت شناسایی در چاپخانه های کارت پی وی سی با تمامی پرینترها تست می شود .

اصول و خدمات چاپ کارتهای پی وی سی به انواع روشها و مشخصات انها بهترین ها را در همه زمینه ها در اختیار چاپگرها قرار می دهد .

کارایی پرینترها و تفاوت های انها در چاپ کارت فرق چشمگیری دارد و بهتر است از پرینتر مخصوص برای هر کارت استفاده شود .انجام ساخت و تولید کارت شناسایی در چاپخانه های پی وی سی با تمامی دستگاه های با کیفیت دیجیتال انجام می شود .

زمان مناسب در جهت چاپ کارت ها به تمامی آنها و خدمات کاربردی انها بستگی دارد .

مناسب ترین چاپ کارت به وسیله پرینترهای مناسب و کاربردی کارت به انواع متدها برسی و نمونه گیری انجام می شود .

اجرا چا کارت شناسایی با همه ی پرینترهای چاپ برای مشخص شدن کیفیت بهتر انجام می شود .

صدور کارت به زمینه های فعالیت های چاپی کارتها آنها را در زمره بهترینها قرار داده است .