چاپ کارت شناسایی به تراکم بالا و خدمات پیشرفته مهم ترین اصل در صدور انواع کارتها به شمار می رود .

مرکز صدور کارتهای پی وی سی به وسیله پرینترهای مدرن و پیشرفته به خدمات تخصصی و حرفه ای کارت شناسایی با تراکم بالا کمک می کند .

اصل مهم در چاپ کارت شناسایی تراکم بالا و زیبایی انها می باشد که باید مدنظر قرار گیرد .

اندازه گیری چگالی کارتهای شناسایی به دستگاه های دقیق و پبشرفته ما را کمک در بهتر انجام دادن چاپ کارتها می کند .

غلظت جوهر پرینتر چاپ کارت شناسایی برای همه مهم و کیفیت کارتها بستگی به آن دارد .

چاپ کارت شناسایی با تراکم بالا کمک به کیفیت و زیبایی کارها می کند و مقاومت چاپ تا حدی بالا می رود .

چاپ انبوه کارت شناسایی باعث بی دقتی و هرزگی کارتها پی وی سی در اوقاتی می شود که باید همه کارتها شناسایی کنترل کیفیت شوند .

فشرده سازی کارتهای شناسایی در بالا بردن تراکم چاپ انها تاثیر بسیاری دارد .

غلظت رنگ در چاپ کارت شناسایی باید هر موقع اندازه گیری شود .

گرفتگی کارتهای شناسایی تا حد زیادی بستگی به طراحی آنها دارد .