پرینتر چاپ کارت ویزیت مدل کارت های شناسایی رزولوشن چاپ 300 dpi دارد -

پرینترهای جدید چاپ پی وی سی کارتهای شناسایی به روشها و خدمات بهتر -

که سرعت چاپ رنگی  کارتهای شناسایی پی وی سی 85 ثانیه و مشکی 65 ثانیه دارد -

بهترین پرینتر چاپ کارت شناسایی در کشور 

دستگاه پیشرفته چاپ انواع کارت شناسایی به خدمات و راه و روش متفاوت با کیفیت های بهتر -

پرینتر مدرن کارت شناسایی پی وی سی -

 و از تکنولوژی چاپ مستقیم برخوردار می باشد. پرینتر چاپ کارت پرینتر کارت شناسایی پی وی سی تمام رنگی است و قابلیت های کارتهای شناسایی هوشمند پی وی سی  چاپ تک رنگ هم دارد